Undervisningen

Alexanderteknik handler om at se på kroppens brug, dvs. stå, gå, tale osv. Jeg vil lede dig med mine hænder og tale med dig om, hvordan og hvor du bruger dig selv uhensigtsmæssigt, dvs. spænder unødigt meget i lokale muskelgrupper eller generelt i kroppen. Herefter vil jeg give dig nogle ideer til, hvordan du kan komme ud af disse skadelige mønstre ved at bruge kroppen og bevæge dig på en mere hensigtsmæssig måde. Samtidig er formålet at kigge på dine underliggende tanker og følelser, der giver spændinger og smerter i kroppen. For det er igennem bevidstheden om disse, at du for alvor kan ændre din ”brug af kroppen”.

Virkning
Undervisning i Alexanderteknik giver en større frihed, lethed og smidighed i kroppen. Det får alle kroppens muskelgrupper til at arbejde bedre sammen og det giver et mere frit åndedræt. Dette vil resultere i at spændinger og overanstrengelser i lokale muskelgrupper ned-sættes markant. Og når spændinger nedsættes vil smerterne mindskes og ofte helt forsvinde, da forudsætningerne for smerter ikke mere er til stede. Undervejs vil du få en kropsbevidsthed, der giver dig mulighed for at lære, hvordan dit sind påvirker din krop og derigennem bliver god til at styre dette sammenspil.